• jharatym@photocontest.pl

Zasady konkursu

ZASADY KONKURSU: JACEK HARATYM INTERNATIONAL PHOTO CONTEST

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Twórcą, jedynym właścicielem i jedyną osobą decyzyjną JACEK HARATYM INTERNATIONAL PHOTO CONTEST, nazywanego dalej konkursem, jest Jacek Haratym.

2. Celem konkursu jest propagowanie sztuki fotograficznej na świecie, podnoszenie umiejętności, wrażliwości artystycznej i dobra zabawa uczestników.

3. Konkurs nie ma tematu. Wysyłasz jedno wg Ciebie najlepsze zdjęcie jakie zrobiłeś.
4. Udział w konkursie w roku 2021 jest bezpłatny.
5. Konkurs ma charakter doroczny.
6. Warunkiem odbycia się konkursu w danym roku, jest uczestnictwo minimum 100 uczestników, spełniających warunki regulaminu konkursu. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony konkurs w danym roku, zostaje unieważniony.
7. Językiem konkursu jest język angielski.

 

WYSYŁANIE ZDJĘĆ
1. Każdy uczestnik, może nadesłać jedno zdjęcie kolorowe lub jedno czarno-białe.
2. Ostatnim dniem przyjmowania zdjęć na konkurs jest 30 kwietnia każdego roku.
3. Zdjęcia muszą być wysyłane przy pomocy formularza wysyłania zdjęć, umieszczonego na stronie www konkursu.
4. Uczestnik musi być autorem nadesłanego zdjęcia, wszystkich zdjęć, z których nadesłane zdjęcie powstało oraz być właścicielem praw autorskich nadesłanego zdjęcia oraz wszystkich zdjęć, z których nadesłane zdjęcie powstało.
5. Przysyłając zdjęcie na konkurs, autor udziela właścicielowi konkursu zgody na bezpłatną publikację zdjęcia z nazwiskiem jego autora, na stronie www konkursu i mediach społecznościowych.
6. To samo zdjęcie, może być wysłane na konkurs tylko raz, nie może być wysyłane na kolejne edycje konkursu w następnych latach.
7. Zdjęcia nadsyłane w kolejnych edycjach konkursu, nie mogą mieć identycznego tytułu, jak zdjęcia nadesłane w latach poprzednich.
8. Po nadesłaniu zdjęcia, nie ma możliwości wymiany go na inne ani nadesłania innego zdjęcia.
9. Mail musi wyświetlać: W pozycji „Od”, musi zawierać wyłącznie imię i nazwisko nadawcy (nie pseudonim ani żadnych innych danych).
W pozycji „Temat”, należy umieścić: Tytuł zdjęcia. Jacek Haratym Photo Contest rok. Np. Księżyc na rzeką. Jacek Haratym Photo Contest 2021.
Tytuł zdjęcia musi być w języku angielskim. W mailu mogą być używane tylko litery łacińskie, w tym również w imieniu i nazwisku autora.

 

W treści maila należy umieścić:
  1. Imię i nazwisko autora.
  2. Kraj autora.
  3. Tytuł zdjęcia. Tytuł nie może brzmieć „Bez tytułu” albo w podobny, nic nie mówiący sposób.
  4. Adres e-mail:
  5. Informację po raz który, uczestnik bierze udział w konkursie.
  6. Dane do przelewu w systemie PayPal tj: Imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązany z kontem PayPal laureata.
Zgłoszenia, odbiegające w jakikolwiek sposób od podanego schematu będą odrzucane.

 

WARUNKI TECHNICZNE ZDJĘĆ
1. Zdjęcia należy wysłać w formacie jpg, ale plikiem wyjściowym musi być plik RAW (nie jpg) oraz wszystkie zdjęcia, z których powstało nadesłane zdjęcie muszą być wykonane na bazie pliku RAW (nie jpg). Laureaci konkursu, przed ogłoszeniem wyników, będą proszeni o przysłanie wyjściowego pliku RAW oraz plików RAW, wszystkich zdjęć, z których powstało nadesłane zdjęcie w ciągu 48 godzin od wysłania przez właściciela konkursu z prośbą o pliki RAW. Jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, laureat, przestaje być laureatem, i na jego miejsce zostaje wybrane zdjęcie innego autora.
2. Warunki techniczne zdjęcia: Format jpg, przestrzeń barwna sRGB, w poziomie maksymalnie 1920 pikseli, w pionie maksymalnie 1080 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, kompresja maksymalnie 10, wielkość pliku maksymalnie 2 Mb.
3. Nazwa pliku, musi zawierać: Tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, kraj autora, wg następującego wzoru: tytul_zdjecia_imieautora_nazwisko_autora_krajautora
Np. księżyc_nad_rzeką_jacek_haratym_poland
W nazwie pliku, mogą być używane tylko litery łacińskie, cyfry i podkeślenie.
Zdjęcia nie spełniające powyższych warunków technicznych albo pliki z nazwą wg innego wzoru niż podana będą odrzucane.

 

NAGRODY
Nagrodami w konkursie są: Trzy nagrody główne finansowe oraz pięć wyróżnień.

 • Pierwsza nagroda: 300 USD

 • Druga nagroda: 200 USD

 • Trzecia nagroda: 100 USD

Pięć równorzędnych wyróżnień pod postacią publikacji na stronie www konkursu.
Osiem nagrodzonych zdjęć laureatów, będzie opublikowanych na stronie konkursu wraz z nazwiskami ich autorów.
Jedyną walutą nagród pieniężnych jest USD.

 

JURY

1. Jury konkursu będzie obradować w składzie jednoosobowym tj. Przewodniczącym i członkami jury jest Jacek Haratym.
Właściciel konkursu, przewiduje możliwość powoływania w przyszłości innych członków jury. Jeśli jury liczy więcej niż jedną osobę, to przewodniczącym jury jest Jacek Haratym. Praca w jury konkursu jest nieodpłatna.
2. Od decyzji jury, nie ma odwołania.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYSYŁANIE NAGROD
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania zdjęć na konkurs.
Laureaci konkursu, zostaną powiadomieni o tym fakcie przez e-mail.
Jedyną formą przesyłania nagród pieniężnych jest przelew na konto PayPal laureata.

 

KONTAKT I PYTANIA

Jacek Haratym: jharatym@photocontest.pl

1. Właściciel konkursu informuje, że będzie odpowiadał jedynie na pytania, na które nie ma odpowiedzi w regulaminie. Pytania świadczące o tym, że pytający nie przeczytał regulaminu, pozostaną bez odpowiedzi.
2. Odpowiedzi na pytania, będą udzielane tylko przez e-mail.
3. Cała korespondencja, włącznie z powiadomieniem laureatów będzie słana z adresu: jharatym@photocontest.pl Należy sprawdzać folder spam oraz ustawić filtr antyspamowy tak aby nie blokował wiadomości z konkursu.